Make your own free website on Tripod.com
PENGENALAN | MAKLUMAT DAN CONTOH SOALAN DPLI&KPLI | DPLI / KPLI

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PERGURUAN

TIP DAN PANDUAN UJIAN MedSI / Mtest DAN TEMUDUGA BAGI Diploma pendidikan dan kursus perguruan Lepasan Ijazah

header_new_02.jpg

budaksekolah.jpg

Bosan dan letih menghabiskan masa anda mencari teknik dan panduan KPLI @DPLI yang benar-benar dapat membantu anda..kami ada jawapannya bagi memastikan impian perguruan anda.. Oleh itu teruskan membaca, kerana kami akan tunjukkan anda .....

"Bagaimana memperolehi Panduan dan tip temuduga dan ujian KPLI/ DPLI menggunakan teknik simple, ringkas dan mudah"

 

E-BOOK PANDUAN KPLI/DPLI
dpli.jpg

Individu yang ingin menyertai kerjaya perguruan boleh berbuat demikian secara berikut:

* Bagi lepasan SPM boleh memohon untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepasan SPM (KPLSPM) atau memohon opsyen pendidikan melalui matrikulasi untuk ke Universiti Perguruan Sultan Idris.
* Bagi individu yang telah mempunyai ijazah dan berminat, boleh memohon ke program Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI).

Latihan Pra Perguruan

Kursus Perguruan Lepasan SPM (KPLSPM)
Pelajar lepasan SPM yang berminat untuk menjadi guru boleh memohon secara atas talian untuk mengikuti KPLSPM. Pemohon yang berjaya melalui syarat-syarat awal kursus akan mengikuti latihan perguruan selama empat tahun. Pada akhir pengajian, pelatih yang berjaya akan dianugerahkan Sarjana Muda Pendidikan dalam bidang yang dipilih. KPLSM menawarkan kursus perguruan bagi semua peringkat sekolah.

Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI)

Kurus ini terbuka kepada individu yang telah memiliki ijazah pertama dan berminat untuk memasuki bidang perguruan boleh memohon untuk mengikuti KPLI secara atas talian. Pelatih KPLI akan menjadi guru di sekolah rendah sahaja.

Profesion Perguruan

Diploma pendidikan lepasan ijazah diwujudkan selaras Mesyuarat Penyelarasan Kementerian Pelajaran Malaysia dengan Kementerian Pengajian Tinggi pada 29 Ogos 2006 bersetuju bahawa pengurusan pengambilan ke program pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) diwajibkan melalui Ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dan temu duga mulai Sesi Akademik 2007/2008 untuk memastikan kualiti guru yang dilahirkan oleh kedua-dua kementerian berdasarkan Standard Guru Malaysia seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Tempoh pengajian Diploma Pendidikan (ISMP) di IPTA ialah 1 tahun (2 semester). Calon yang terpilih wajib memenuhi tempoh pengajian yang ditetapkan dan lulus dengan jayanya untuk membolehkan penempatan sama ada di sekolah Menengah/ Kolej Matrikulasi di Kementerian Pelajaran Malaysia ( KPM ) atau di Politeknik atau Kolej Komuniti di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ( KPT ).


PENAJAAN

*KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kementerian Pelajaran Malaysia akan menaja yuran pengajian serta elaun bagi calon yang layak dan terpilih untuk mengikuti Program Diploma Pendidikan di IPTA yang ingin menjadi guru di sekolah Menengah dan Kolej Matrikulasi di KPM.

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia akan menaja yuran Pengajian serta elaun bagi calon yang layak dan terpilih untuk mengikuti Program Diploma Pendidikan di IPTA yang ingin menjadi tenaga pengajar di Politeknik dan Kolej Komuniti di KPTM.ATAU

individu yang ingin menyertai kerjaya perguruan boleh berbuat demikian secara berikut:

* Bagi lepasan SPM boleh memohon untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepasan SPM (KPLSPM) atau memohon opsyen pendidikan melalui matrikulasi untuk ke Universiti Perguruan Sultan Idris.

* Bagi individu yang telah mempunyai ijazah dan berminat, boleh memohon ke program Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI).

PENGENALAN : MedSI

Untuk mencapai status negara maju menjelang 2020, negara memerlukan tenaga kerja mahir yang mencukupi dalam pelbagai bidang. Penyediaan tenaga kerja ini memerlukan sistem pendidikan yang cekap dan guru yang berketrampilan sesuai dengan bidang-bidang yang diperlukan negara. Untuk merealisasikan matlamat tersebut, pemilihan calon guru harus dibuat dengan lebih objektif berdasarkan ujian dan temu duga. Seperti yang diketahui umum, bukan semua individu sesuai untuk menjadi guru.

Berdasarkan matlamat di atas, satu instrumen telah digubal oleh Jawatankuasa Pembinaan Instrumen MEdSI yang terdiri daripada sekumpulan pakar dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA).

Instrumen MEdSI mengukur kualiti intrinsik calon guru dari segi Personaliti, Minat Kerjaya, Nilai Integriti dan Kecerdasan Emosi. Maklumat yang diperoleh daripada pengukuran ini digunakan untuk memilih calon guru yang sesuai untuk kemasukan ke program pendidikan di IPTA.

Kandungan Instrumen
Instrumen MEdSI mengandungi 300 item dalam empat bahagian iaitu:

  1. Personaliti
  2. Minat Kerjaya
  3. Nilai Integriti
  4. Kecerdasan Emosi

PENGENALAN : MtesT

: HURAIAN KOMPONEN MTeST

Inventori Sahsiah Keguruan (INSAK)

Rasional

Calon perlu memiliki ciri-ciri sahsiah yang terpuji, positif serta kesediaan yang tinggi untuk memikul tanggungjawab sebagai guru. INSAK merupakan ujian bagi mengesan kesesuaian sahsiah calon untuk profesion keguruan. Komponen ujian ini mengandungi gagasan amanah, taat setia, ikhlas dan dedikasi, kawalan emosi, disiplin, kepekaan, kepimpinan, motivasi, kreatif dan inovatif serta kematangan fikiran. Komponen INSAK merupakan teras dalam MTeST dan calon perlu mencapai tahap yang ditetapkan.


Objektif

Komponen ujian ini bertujuan
memilih calon selaras dengan keperluan profesion keguruan;
mengenalpasti calon yang mempunyai sahsiah yang sesuai dalam bidang keguruan.


Format Soalan

Jumlah soalan: 135
Masa: 30 minit
Bentuk soalan: Soalan objektif dengan dua pilihan jawapan


Panduan Menjawab Soalan

Calon dikehendaki menjawab
secara spontan
purata 4 - 5 soalan dalam masa 1 minit


VERBAL
Rasional
Kemahiran verbal mencakupi aspek komunikasi yang menjadi asas penting bagi setiap individu untuk berinteraksi antara satu sama lain. Sehubungan itu, seseorang calon guru haruslah menguasai kosa kata yang sempurna serta dapat menghubungkaitkannya melalui komunikasi. Komponen ini akan menilai kemampuan calon menguasai kemahiran tersebut. Penguasaan verbal bertujuan menguji tahap kemahiran menghubung kait, menaakul dan menguasai kosa kata.

Objektif

Komponen ini bertujuan
mengenal pasti tahap taakulan verbal calon sebagai alat komunikasi;
mengesan kemampuan calon untuk bertindak secara matang, rasional dan profesional;
membolehkan calon mengaplikasikan kemahiran verbal secara berkesan.

Format

Komponen verbal mengandungi 3 bidang :
Analogi 15 soalan
Melengkapkan Ayat 5 soalan
Kefahaman 5 soalan

Jumlah soalan: 25
Masa: 30 minit
Bentuk soalan: Soalan objektif dengan empat pilihan jawapan

Panduan Menjawab Soalan
Calon diingatkan bahawa soalan
analogi memfokuskan pasangan perkataan atau rangkai kata yang memperlihatkan unsur hubungan tertentu.
melengkapkan ayat terdiri daripada satu ayat majmuk dengan satu atau dua tempat kosong
kefahaman menguji sejauh mana calon memahami sesebuah petikan.

ANALITIKAL
Rasional
Keupayaan analitikal merupakan daya taakulan seseorang yang menjadi asas pembentukan manusia yang saintifik, progresif dan berkeyakinan terhadap kemampuan diri untuk membolehkannya berdaya suai, berwawasan dan berteknologi tinggi.

Objektif
Komponen ini bertujuan mengenal pasti dan memilih calon guru yang berpotensi serta mempunyai keupayaan analitikal dan logikal.


Format
Komponen ini mengandungi 2 bidang
Analitikal - 16 soalan
Logikal - 4 soalan

Jumlah soalan: 20
Masa: 30 minit
Bentuk soalan: Soalan objektif dengan empat pilihan jawapan


Panduan Menjawab Soalan
Calon dingatkan bahawa soalan
analitikal adalah berdasarkan rangsangan atau penyataan dan diikuti dengan beberapa soalan. Membuat rajah, jadual atau membuat catatan ringkas akan membantu calon menjawab soalan jenis analitikal;
logikal adalah berdasarkan rangsangan atau penyataan dan diikuti dengan satu soalan.KUANTITATIF

Rasional

Kebolehan untuk memanipulasi data atau maklumat seperti membuat perbandingan antara dua kuantiti, mentafsir data dan menyelesai masalah dianggap sebagai kemahiran asas bagi semua bakal guru. Keupayaan ini membolehkan mereka membuat keputusan dengan lebih tepat, cekap dan berwibawa.


Objektif

Komponen ini bertujuan mengenal pasti dan memilih calon guru yang boleh
mengaplikasi asas-asas matematik sekolah menengah (Aritmetik, Algebra dan Geometri) dalam pelbagai situasi;
membuat perbandingan antara dua kuantiti;
membaca, mentafsir dan membuat analisis carta, jadual, graf atau rajah;
menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan data;
membuat ramalan berdasarkan maklumat kuantitatif dan;
membuat keputusan yang terbaik berdasarkan maklumat kuantitatif.


Format

Komponen kuantitatif mengukur pengetahuan, kefahaman konsep dan kemahiran asas matematik. Komponen ini menggunakan jenis soalan yang berbentuk

perbandingan kuantitatif - 15 soalan
penyelesaian masalah &
mentafsir data. - 15 soalan

Jumlah soalan: 30
Masa: 30 minit
Bentuk soalan: Soalan objektif dengan empat pilihan jawapan


Panduan Menjawab Soalan

Calon diingatkan
- tidak membazir masa membuat pengiraan yang terlalu tepat untuk membanding dua kuantiti;
- mempertimbang semua jenis nombor sebelum membuat keputusan;
- gambar rajah geometri tidak dilukis mengikut skala;
- perbandingan perlu dibuat berasaskan pengetahuan matematik.


BAHASA INGGERIS

Rasional:

Bahasa Inggeris merupakan bahasa ilmu yang digunakan di peringkat global. Oleh yang demikian amatlah penting bagi calon yang mengikuti kursus di maktab perguruan mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bahasa tersebut untuk membolehkan mereka mendapat maklumat daripada pelbagai sumber.


Objektif

Komponen ini bertujuan memilih calon yang mampu:
- mengesan dan memperbaiki kesilapan penggunaan bahasa Inggeris dalam pelbagai situasi;
- menggunakan bahasa Inggeris yang gramatis dalam proses pengajaran dan pembelajaran.


Format

Terdapat tiga jenis item:
Error identification - 10 soalan
Improving sentences - 10 soalan
Improving paragraph - 5 soalan

Jumlah soalan: 25
Masa: 30 minit
Bentuk soalan: Soalan objektif dengan empat pilihan jawapan

" Pastikan anda mendapatkannya awal bagi memastikan anda bersedia bagi menjawab soalan MTEST dan MEDSI yang agak mencabar kerana kesukaran sebenar ujian KPLI/DPLI semasa menJjawab soalan MTEST dan MEDSI. Semua calon yang mempunyai ijazah sah adalah layak menduduki MTEST dan MEDSI "

PANDUAN UJIAN DAN TEMUDUGA PERGURUAN KAMI
ISI KANDUNGAN :
* CONTOH SOALAN INSAK, SAHSIAH, PERSONALITI, KECERDASAN EMOSI

- contoh kami adalah sesuai bagi semua ujian perguruan yang meliputu insak bagi KPLI dan 4 item bagi MedSI
-Selain itu kami juga memberikan contoh dan panduan bagi menjawab ujian MTEST bagi KPLI.
- bagi DPLI soalan hanya meliputi soalan insak bagi calon KPLI.

- Dapatkan contoh kami bagi melengkapkan diri anda menghadapi ujian perguruan juga sesuai bagi peperiksaan GRED14 SPA

*PANDUAN TEMUDUGA
-Selain rujukan bagi ujian bertulis kami juga menyediakan bonus bagi temuduga perguruan yang meliputi contoh soalan yang lazim ditanya dan tip-tip menjawab soalan temuduga perguruan.

ANDA BUKAN SAHAJA MEMBELI PANDUAN UNTUK UJIAN TAPI ANDA JUGA MENDAPAT PANDUAN BAGI TEMUDUGA NANTI.

* ISU SEMASA PENDIDIKAN
-kami juga menyediakan contoh isu semasa yang biasanya ditanya bagi seisi temuduga

SELAIN ITU KAMI MEMPUNYAI CONTOH SOALAN MTEST MELIPUTI ANALITIKAL, KUANTITATIF,INSAK DAN BAHASA SEBAGAI RUJUKAN SERTA TEKNIK MENJAWAB SOALAN MTEST SERTA TEKNIK-TEKNIK TEMUDUGA KHUSUS BAGI KPLI

DAPATKAN TIP TEMUDUGA YANG AMAT BERGUNA TERMASUK TEKNIK MENJAWAB SOALAN TEMUDUGA, SOALAN YANG DIRAMAL AKAN KELUAR,
TEKNIK MENARIK PERHATIAN PENEMUDUGA..

CEPAT!!! ANDA PASTI TIDAK AKAN MENYESAL MEMILIKINYA

3979558559.jpg

Tidak kira sama ada anda.... 

....pekerja swasta

....kakitangan Kerajaan

....Pelajar 

.....Suri rumah tangga

...

..... tidak kira di mana pun anda berada... malaysia, Brunei, Singapura ataupun lain - lain negara

Anda boleh mempraktikkan kaedah ini.

Apa yang diperlukan hanyalah

kemahiran asas menggunakan computer dan

tahu cara melayari internet

E-BOOK KAMI TIDAK HANYA SESUAI BADI DPLI TAPI JUGA BAGI KPLI DAN IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DAN IA MELIPUTI SEMUA ASPEK
 

KENAPA ANDA PERLU MEMILIKI PANDUAN KAMI :

 

1.      Sebagai persediaan menghadapi ujian dan temuduga perguruan anda

2.      Menambah pengetahuan anda

3.      Bagi membantu meralisasikan impian perguruan anda

4.      harga kami amat berpatutan

5.      boleh digunakan buat jangka masa yang lama

6.      Panduan temuduga jawatan kerajaan yang lain

7.      RAMAI YANG TELAH MEMILIKINYA..KENAPA TIDAK ANDA?

8.      Tak perlu bersusah payah mendapatkannya di kedai buku. Ia terus ke e-mail anda dan anda boleh membacanya serta-merta.tiada istilah terlewat bagi menghadapi ujian nanti

 


Kaedah yang terkandung dalam ebook ini tidak akan mendedahkan anda kepada apa-apa resiko (free risk). Anda tidak akan disaman, tidak akan rugi walau pun satu sen

anda tidak akan rugi dan boleh digunakan untuk ujian kpli dan dpli. Malah tidak ada pun kos yang tersembunyi.

Anda boleh dibaca serta merta apabila selesai membuat bayaran. Malah disertakan "Panduan Ringkas" untuk mula dengan cepat.

Anda tidak perlukan panduan lain bagi membimbing anda melalui ujian dpli / Kpli "TeknikSimple" ini.  Malah anda juga tidak perlu membeli software ataupun apa-apa tools untuk mempraktikan kaedah ini.

  Panduan ebook  ini akan di updatekan dari masa ke semasa.  Anda akan diberikan update (versi terkini) secara percuma selama yang anda inginkan apabila berlaku sebarang pengubahsuaian.

Dalam ebook tekniksimple ini juga kami akan mendedahkan beberapa teknik yang menjawab soalan temuduga dengan panel temuduga yang dilantik kerjaan dapat membantu anda  menguasai penemuduga

Dalam ebook Panduan DPLI ini juga kami akan mengajar anda Cara menjawab soalan ujian MTEST dan MEDSI beserta jawapan

.

 

HANYA 10 MINIT SELEPAS PEMBAYARAN ANDA SUDAH BOLEH DOWNLOAD DAN DI BACA !!

TESTIMONIAL:


EN.Azmi-Pahang

" mula-mula saya was-was untuk membeli e-book ini. setelah bercakap sendiri dengan Puan Nor barulah saya yakin dan ternyata tidak sia-sia kerana soalan yang kelauar hampir sama dengan tip yang diberikan. Terima kasih puan"Cik Juliana- Kuala terengganu

"e-book ini amat berguna dan amat mudah untuk diperolehi. hanya 10 minit saya sudah dapat membacanya tanpa perlu menghabiskan masa dan wang pergi mencari di kedai"


Cik izan - Gopeng Perak

"setelah memohon hampir 4 kali bagi Kursus pendidikan akhirnya saya berjaya dalam temuduga tahun lepas. terima kasih e-DPLI"RAMAI YANG TELAH MENDAPATKANNYA DAN BERJAYA DALAM TEMUDUGA MEREKA..ANDA BILA LAGI...

SILA KEMUKAKAN SEBARANG PERTANYAAN ANDA DENGAN MENGISI BORANG DI BAWAH.KAMI AKAN CUBA MEMBALASNYA SECEPAT MUNGKIN

content3_edit2_r5_c1.jpg

Nama Anda :
E-Mail Address:
Sila kemuka sebarang pertanyaan anda :
  

 
 

dpli.jpg
ISI KANDUNGAN : UJIAN SAHSIAH PERGURUAN -tip dan panduan menjawab soalan ujian Mtest Dan MedSI bagi calon yang menduduki ujian bertulis .Tip ini meliputi Contoh soalan beserta jawapan dan kaedah menjawab TEMUDUGA -Tip dan panduan menghadapi temuduga perguruan yang meliputi soalan yang biasa ditanya..tip menjawab soalan..teknik temuduga..cari mendapat perhatian penemuduga & cara mendapatkan markah yang baik dalam seisi temuduga ISU SEMASA - Merangkumi isu semasa pendidikan yang biasanya ditanya dalam seisi temuduga DIDATANGKAN DALAM BENTUK E-BOOK IAITU BUKU ELEKTRONIK DAN CD. MENGIKUT PILIHAN ANDA

image003.jpg

106138128631

Nama: Nor Zahida Bt Mamat

CARA MENDAPATKANNYA :

 

  1. Sila ban-in atau menggunakan maybank2u anda ke akaun disebelah.
  2. SMS masa , e-mail dan nama anda kepada kami..
  3. dalam masa 30 minit kami akan hantar e-book @panduan ini ke E-mail anda..

HANYA SEMUDAH A,B,C SHJ

 Harga Kami:

 

PROMOSI!!..

 

RM 39.90 SHJ !!!!!!

 

Apalah sangat dengan RM39.90 ni

...Ia hanya duit untuk anda membeli rokok setiap hari...

Ia hanyalah duit untuk minyak kereta anda untuk pergi kerja sehari dua...

Ia hanyalah duit untuk makan malam anda di restoran untuk dua malam...

Ia hanyalah duit top up telefon bimbit  anda untuk 2 hari

Apakah salahnya jika anda tidak membeli rokok hari ini atau pun anda tidak makan malam di restoran seperti biasa... atau pun anda tidak top up hand phone untuk satu hari sahaja dan wang anda itu digunakan untuk membeli ebook ini. Manalah tau dengan sedikit pengetahuan dari ebook ini mampu mengubah hidup anda.

KENAPA PERLU MEMBAYAR LEBIH SEDANGKAN ANDA BOLEH DAPAT E-BOOK KAMI YANG BERKUALITI !!

Cepat!!! jangan lepaskan peluang untuk berjaya dalam ujian dan temuduga yang bakal dijalankan bagi merealisasikan impian perguruan anda. jadilah orang bersedia daripada ribuan calon lain. anda hanya perlu membayar kurang RM30 untuk 3 siri buku yang boleh digunakan juga untuk temuduga anda nanti.jangan siakan peluang hanya datang setahun sekali..

MAKLUMAN:

RM29.90 harga sempena perlancaran hanya untuk 500 pelanggan pertama kami Sahaja dan harga akan dinaik pada masa akan datang kepada RM39.90.CEPAT!! Jadilah pelanggan terawal kami dengan harga yang amat berpatutan.

Disclaimer:

E-book kami adalah hak terpelihara syarikat kami dan tidak mempunyai sebarang persamaan dengan produk lain yang ada di internet.dan tidak terbabit dalam penjualan semula e-book lain.

2751977417.jpg

Bagi anda yang belum pernah membuat pesanan online atau ragu-ragu untuk memesan sila SMS dahulu ke no dibawah..kami sedia berbincang dengan anda:

 

013 2190069 (Pn. Nor)

 

Anda pasti tidak akan menyesal memiliki panduan kami ini..kerana ia ditulis oleh Penemuduga Maktab sendiri..

 

content3_edit2_r5_c1.jpg

HANYA SMS DAN E-MAIL DITERIMA

abe_daa80@yahoo.com

booste19.jpg

SILA PENUHKAN FORM DI BAWAH SELEPAS MEMBUAT BAYARAN

Nama Penuh :
Email address:
Tarikh bayaran:
Masa Bayaran :
Alamat
Bukti bayaran:
Phone:
  

U/P: sekiranya anda membuat bayaran secara online sila copy dan pastekan butiran bayaran dalam form ( BUKTI BAYARAN) diatas

Daftar Niaga kami
ssm2.jpg

LOKASI KAMI :


AR IMTIYAZ EDUCATION CENTRE

BANGUNAN MARA BETONG

28700 BENTONG PAHANG

H/P : 013 2190069

Main : 09 3552673

E-mail : abe_daa80@yahoo.comawg4qc.gif